Bedre IT

Tag: Techshops

Fra bibliotek til Techshop

by on apr.27, 2011, under Debat, indspark, Om Læring

Elektronik til indsyning i tøjEfter Biblioteksforeningens årsmøde må man konstatere at læringsindsatsen er kommet for at blive i biblioteksregi, men der var ikke meget nytænkning.

Phillip Torrone, senior editor for Make Magazine har lanceret sit bud på fremtidens biblioteker på sin blog – kortlink.dk/8udp. I blogartiklen nævner han en bibliotekstype, som jeg aldrig har hørt om før: “Tool lending-libraries” – Biblioteker hvor man kan låne værktøj. Men det Torrone forslår er meget mere vidtgående: At bibliotekerne laver Fab Labs eller Techshops.

Et spørgsmål om Empowerment
Har bibliotekerne ikke dybest set altid har ville medvirke til Empowerment af folk  så de kunne få magt over deres eget liv og f.eks. deltage aktivt i demokratiet. Knud Schulz chef for hovedbiblioteket, Århus Kommune, har på udemærket vis beskrevet Empowermenttanken i følgende artikel fra Danmarksbiblioteker.dk kortlink.dk/8ush. Torrones forslag kan derfor ses som en naturlig fortsættelse af de muligheder borgerne får med bibliotekets udbud af Computer Cafeer eller samarbejde med musikskoler.

Hackerspaces og Techshops
At være “hacker” kan godt være en positiv ting: Et Hackerspace er et rum hvor man hjælper hinanden til at få “magt” over de genstande man omgiver sig med, hvilket kan være alt fra mobiltelefoner, computere og robotter til pandekager. I Danmark er der foreløbig 4 hackerspaces og I Labitat, som er navnet på Københavns bud på et Hackerspace, roder de både med teknologi, biologi og madlavning. Hackerspaces er mere undergrundsagtigt end Techshops, da de er helt og holdent frivilligt drevet, non profit og åbne for alle. Techshops ligner lidt Tool-Lending Libraries da de rummer en lang række computerstyrede værktøjer, som de fleste privatpersoner ikke vil have råd til at køber selv, men i en Techshop bruger man værktøjerne på stedet og man kan få undervisning i hvordan man bruger værktøjerne etc..

På årsmødet nævnte Martin Ågerup fra CEPOS, at vi i Danmark er bag efter resten af verden med hensyn til højteknologiske arbejdspladser. Med Techshops på bibliotekerne vil vi med lidt held kunnne skabe grobund for kommende generationers lyst til at arbejde med og udvikle teknologi. Techshops ville kunne laves i samarbejde med lærere fra lokale skoler/aftenskoler, opfindsomme borgere og frivillige unge, og kan måske ligefrem sponsoreres af det lokale erhversliv, som jo i sidste ende vil få glæde af de teknisk kyndige unge.

Kommentarer lukket til Fra bibliotek til Techshop :, , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...