Bedre IT

Tag: Journalistik

Hvad skal man tro

by on apr.14, 2010, under Debat, indspark


Her den ene dag hørte jeg en studerende give udtryk for at han mente at meningen med livet var: At nyde det… Jeg havde lyst til at fortælle den unge mand et eller andet, men kunne ikke rigtigt finde på med hvad, for naturligvis skal livet nydes, men alligevel…?

Wikileaks er en nyhedsservice som har det bærende princip at de går hele vejen med hensyn til at “trække bukserne af” de magthavere, der misbruger magten. Senest har de offentliggjort en video af det Amerikanske militær der bl.a. skyder 2 journalister fra Reuters. Videoen skulle være downloadet fra en af militærets helikoptere og dekrypteret ved lånt supercomputerkraft.

I Information diskuterer Hanne Dam hvordan journalistikken er ved at ændre sig fra magtkritik til underholdning og fra samfundsfokus til individfokus. En ændring som fint går hånd i hånd med troen på at meningen med livet er at nyde det. Filmen “Wall-e” rummer faktisk en fin og relevant samfundskritik: I filmens anden halvdel ser man en hjælpeløs, overvægtig menneskehed som ikke kan andet end at “nyde livet”. – Mens skibets kaptajn gør som det passer ham, og ingen interesserer sig for det.

Kommentarer lukket til Hvad skal man tro :, , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...