Bedre IT

Mindre skat – mere arbejde

by on jan.26, 2012, under Debat, indspark

Regeringen mener at der er en sammenhæng mellem skatteprocenten og folks motivation for at arbejde: Altså at lavere skat giver folk lyst til at arbejde mere. Ugebrevet A4 har publiceret en gennemgang af forskellige instanser og personers mening om denne “Sandhed”.

I artiklen nævnes det at der er mange “sandheder” om sammenhængen. Sandheden om min indstilling til det er; at mindre i skat ville få mig til at arbejde mindre: Jeg er tilfreds med hvad Jeg har, og ønsker mig kun mere kvalitetstid med familie, venner – ude i naturen, med en god bog, i en læsegruppe men mange gode samtaler etc.. – Jeg tror at der er mange der ville prioritere som Jeg! Arbejde er et nødvendigt onde for at kunne overleve, og når eksistensen og et minimalt niveau af selvrealisering er nået, stopper motivationen for at arbejde.

Den nye regering – som burde have et større humanistisk fokus, er i mine øjne ført på vildspor af den gamle regerings fokus på virksomhedernes vel: Hvor mennesker blot er en ressource der skal udnyttes til det yderste. Hvordan borgerne har det med det øgede pres mens de arbejder og om de kan overleve når de ikke er på arbejdsmarkedet, er tilsyneladende ligegyldigt for regeringen. – Tanken synes at være at man kan presse folk til at arbejde ved at fjerne deres eksistensgrundlag når de ikke arbejder – uanset om der er plads til een på arbejdsmarkedet eller ej.

Der er vist en retorisk taktik som går ud på at styre samtalen hen på et andet emne, hvor man har bedre forudsætninger for at sejre. Kan det tænkes at den borgerlige regerings spindoktorer  i den grad har ændret folkets og den nye regerings fokus, sådan at de spiller med i et spil som de kun kan tabe!?

Dette er min første blogartikel med politisk indhold og det er sikkert tydeligt, i mit sprogbrug, at Jeg normalt ikke beskæftiger mig med politik. Men i dette tilfælde måtte Jeg protestere: I mine øjne er regeringens politik på et helt fundamentalt niveau forfejlet: Fokus burde være det selvrealiserede menneske fremfor den fremgangsrige virksomhed!

Der er ikke noget galt med fremgangsrige virksomheder og der er ikke nødvendigvis noget modsætningsforhold mellem fremgangsrige virksomheder og mennesker der realiserer deres drømme – Men når det politiske udgangspunkt er virksomhedernes ve og vel, så er politikken umenneskelig, som vi har set utallige eksempler på.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...