Bedre IT

Læring og tango #1

by on maj.20, 2009, under indspark, Om Læring

1155010_tango_2_silhouetteDer er endnu ingen der har skrevet Tangolegestuens historie. På den anden side er historien i sig selv måske ikke så interessant som de eksperimenter vi gjorde, men da der er en rodet bunke af ting som måske kan inspirere dem som beskæftiger sig med læring vil jeg i de følgende artikler fortælle nogle udpluk af historien.

Til dig som ikke har hørt om tangolegestuen før, kan jeg kort fortælle at det var tænkt som et eksperimenterende, afslappet, drop-in alternativ til den øvrige tangoundervisning i København. – Tilmelding var ikke nødvendigt – du kunne komme uden en partner og det kostede 20 kr. pr. deltager. Vi var 4 undervisere som skiftedes til at  spille ind med forskellige indspark til det igangværende tema vi havde planlagt for dagen.

En del af baggrunden for initiativet var at tangomiljøet ofte blev opfattet som tillukket: Som kvindelig begynder risikerede man at blive siddende som en panelhøne hele aftenen, fordi der ikke var nogen som bød een op. Derfor var det et fast punkt på ugens program at man tog sammen ud og danse efter undervisningen – sådan at man kom som en flok, der så kunne byde hinanden op. Men vi havde langt mere at byde på end det: Vi ville også lære vores “elever” at lære og – at blive bevidste om de “samspilsproblemer” der let opstår når man er sammen om at lære og endelig ønskede vi at finde en måde at undervise på som inspirerede eleverne til selv at eksperimentere: – Til at Improvisere..

:, , ,

1 Comment for this entry

1 Trackback or Pingback for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...