Bedre IT

Af eller ud -vikling

by on aug.11, 2008, under indspark

Blot et par strøtanker om Integra, udvikling generelt og troen på udviklingen: Har du hørt udtrykket: “Ikke at tage et valg er også et valg”? Ifølge buddhistisk filosofi findes der intet som er statisk: Alt må altså forandre sig med tiden. Men kernen i spørgsmålet er hvordan tingene forandrer sig!

Tingene må vel enten forfalde eller udvikle sig.. Hvis ikke du vælger at vedligeholde eller udvikle, er det altså forfaldet som sejrer. Den populære tolkning af entropiloven synes iøvrigt at sige noget lignende: Det er kaos som sejrer i sidste ende – Det er kun mennesket og dets orden som holder kaos i skak.

Gør du ikke et valg vælger du forfald!

– og så er det op til dig om du kan fortrænge forfaldet, eller leve med det. Jeg er f.eks. snart “fyrre fed og færdig”, og det forsøger jeg at fortrænge (o:. Men jeg tror på fremskridtet: Jeg tror på udviklingen. Jeg har en naiv tro på at en opdatering af Integra (vores bibliotekssystem) kun kan gøre skidtet bedre. Men efter den seneste opdatering burde jeg efterhånden være blevet klogere. På den anden side er glemsel og forfald måske slet ikke så slemt.

Man siger at “alle vil udvikling, men ingen vil forandring” – Efter nærmere omtanke tror jeg faktisk at det ligger mere i vores natur at leve med den forandring som forfaldet giver, end den forandring som udviklingen giver. Men det kan også være at det slet ikke et spørgsmål om forfald eller udvikling, men blot – om hastighed, hvor forfaldet har sin egen rolige hastighed så er udvikling ofte forceret: Der følger så at sige et pres med, som nogle mennesker måske ligefrem hilser velkommen, mens det stresser andre. Og så alligevel: Forfald kan jo også være stressende – hvis man nu ikke har tid at vedligeholde sagerne.

Om ændringerne er ønskelige eller ej, må på den anden side også spille en væsentlig rolle – og om hvorvidt man har indflydelse på dem eller ej. Og i sidste ende er det nok et sammensurium af alle de nævnte ting som er bestemmende for hvor stressede vi bliver.

Med hensyn til udviklingen af Integra, så er der nok mange som foretrækker at det forbliver uændret – så man undgår at skulle bruge tid på at lære de nye funktioner at kende. Men inden længe vil Integra blive ændret totalt. Det er på høje tid med en total opdatering, set fra en teknisk synsvinkel; da Integrasystemet er to platforme bagud – Det er så at sige ikke engang et rigtigt windowsprogram, og nu vil de springe windowsplatformen over, og istedet satse på en webbaseret platform.

Men det vil helt sikkert stresse en masse biblioteksansatte – og enkelte så meget at de vælger at gå på pension tidligere end de måske havde planlagt, da ens alder synes at have en del at gøre med ens forandringsparathed.

Det som jeg savnede i den nye opdatering var en indflydelse på systemets indstillinger – sådan at jeg kunne slå udprintningen af meddelelsen om at et materiale “tilhører et andet udlånsområde” fra. Om der er en overordnet politisk grund til at udprintningen ikke kan slås fra, eller om det er en fejl i designet er for så vidt ligegyldigt.

Manglende indflydelse stresser


1 Comment for this entry

  • JohnHolm

    Den seneste opgradering af Integra retter på en masse småting bag brugergrænsefladen, men det punkt som jeg klager over ved opgraderigen er at systemet ny spytter en bon ud hvergang et materiale bliver afleveret, når det tilhører et andet bibliotek. Tidligere blev der kun skrevet en bon ud ved aflevering hvergang der blev afleveret noget som var bestilt af andre. – Det bibliotek som modtager bogen med en bon i, om at bogen tilhører dets samling får altså en bon med tom information: De ved sgu da godt at bogen tilhører dem – det kan de jo se på stregkodeettikettens klare blå farve. Og det værste er at denne bok ikke kan slås fra. Systemet har altså belemret os med endnu en arbejdsopgave som vi sagtens kunne leve uden!

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...