Bedre IT

Inspiration til manipulation

by on apr.25, 2008, under Grafik behandling

#10 kommentar:
Grundlæggende synes jeg at flickr lider af samme skavank som mange af de andre folksonomier: Der er for meget ligegyldigt materiale, og det er forbundet med serendipitet at finde noget der er ens tidsforbrug værd.

Når det så er sagt, fandt jeg faktisk flere interessante billeder: Opgave 3 – om at finde fotos af en kunstner som jeg kender, valgte jeg at tolke på den måde, at det var den som tog fotoet der var kunstneren, hvorfor jeg søgte på forskellige fotokunstnere og her kom flickr til kort: Det lader med andre ord ikke til at etablerede kunstnere “udstiller” deres billeder via flickr. – Men der er dog flere billeder som tydeligvis er taget af folk med evner i den retning.

Overskriften henviser til et specifikt billede som jeg fandt, og som på professionel vis er manipuleret lige netop så meget at det forstærker fokus, samtidig med manipulationen er så forsigtigt gjort, at man ikke kan se at det er manipuleret. Det er fotografer som Mute* der dels tager gode billeder og dels er gode til at efterbehandle billederne som jeg i den grad finder inspirerende – og hvis jeg vender tilbage til flickr vil det ene og alene være derfor. Mute har iøvrigt næsten 1400 flotte billeder på sitet, og han er da også “Pro” bruger.

Man kan lave emnesøgninger i tags og i fuldtekst og mange af billederne har en geotag, og det kan da være meget skægt at udforske de muligheder som det giver, men derudover synes jeg at der mangler værktøjer hvormed man kan udforske bestanden.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...