Bedre IT

Delikat inspiration?

by on apr.05, 2008, under indspark, Web 2

400 millioner fluer kan ikke tage fejl: Æd lort!

Beklager! Det er en lige lovlig grovkornet sammenligning, men den har dog alligevel en vis logik: Det bærende princip i del.icio.us er jo – at jo flere mennesker der har et givent link jo bedre er det..

– Og hvorfor så det? Udråber man hermed ikke alle til eksperter? Og kan vi alle være eksperter, eller er meningen netop at underkende eksperterne? – Er det et postmodernistisk forsøg på at gøre alles viden lige gyldig. Og bliver den så ikke blot ligegyldig?

Nu er del.icio.us visuelle design det samme som google.com – Det er hvidt og enkelt, og det loader hurtigt. Jeg synes at der er et fint koncept for Google, men i mine øjne fejler det for del.icio.us. – Det visuelle design skal helst støtte op om indholdet, men der er ikke nogen hjælp til at fokusere læserens interesse i det nøgne design.

Som sagt må man kysse mange frøer før man finder en prins, og det gør sig også gældende med del.icio.us: Du kan ikke umiddelbart være sikker på at finde noget brugbart, men hvis du leder længe nok kan du måske være heldig..

Netmusik bruger iøvrigt samme designfilisofi, og også her synes jeg at filosofien fejler! Men eet er det visuelle indtryk, noget andet funktionaliteten: Det ikke min oplevelse at jeg kan bruge andres favoritter til noget, og dette her med at man altid har sine favoritter med sig – det kan Google gøre meget bedre: Især hvis man installerer google toolbar (på de maskiner som man ikke deler med andre!)!


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...