Bedre IT

Jeg er ikke “arbejdsløs” – jeg er “mellem jobs”

by on feb.25, 2007, under Bogomtale, indspark

Er det; at være arbejdsløs, noget man bør skamme sig over?
Er alle arbejdsløse nassere?
Fortjener arbejdsløse mennesker at leve lige under fattigdomsgrænsen?

Jeg har altid skammet mig over at være arbejdsløs, og det er også derfor jeg siger til folk at jeg er “mellem jobs”, når de spørger hvad jeg laver. Jeg har været “mellem jobs” siden jeg sagde op fra fagbiblioteket i slutningen af september 2006 og nu ville jeg så gerne læse en bog der kunne hjælpe mig med at få perspektiv på sagen. Bogen blev:

Titel: Arbejdsmoral til salg, Fra purtansk prædikestol til moderne virksomheders PR
Af: Sharon Beder
Forlaget: Klim, 2004

Titlen fortæller ret præcist hvad det drejer sig om: Det er en historisk gennemgang af begrebet arbejdsmoral. – Om hvem der definerer arbejdsmoralen, hvad den har indeholdt gennem tiden og hvem der lider under den. Jeg tror ikke at moral nødvendigvis bliver brugt til at undertrykke en given befolkningsgruppe, men som arbejdsmoralen bliver fremstillet i bogen, er den et klart udtryk for undertrykkelse.

Nok var det engang kirken som definerede arbejdsmoralen hvor det nu er virksomheder, men der er ikke noget klokkeklart eksempel på undertrykkelse – hvor der er en veldefineret gruppe som undertrykker og en veldefineret gruppe som bliver undertrykt. – Da alle som vedkender sig moralen undertrykker sig selv og andre sådan at de dels blive i jobs, som måske både er dårligt betalt, og med et dårligt arbejdsmiljø, og dels lader sig aktivere under menneskefjendske forhold.

Bogen virker ikke som en politisk bog – Den er tydeligvis et forsøg på at fortælle sandheden om arbejdsmoral uden politisk fodfæste. Omend moralen er klar nok; at vi bør stille spørgsmål ved om arbejdsmoralen stadig er nødvendig – om den stadig tjener til samfundets bedste.

Citat:
“Skønt arbejdsmoralen er dysfunktionel, bliver den stadigvæk promoveret, prist og accepteret uden protest. Den er et af de træk ved industrikulturen, der drages mindst i tvivl, og den er tilmed blevet indkorporeret i andre kulturer og politiske ideologier, såsom socialismen.”
Arbejdsmoral til salg, s. 253

Et andet citat:
“Gevinsten med hensyn til levestandard i overflodssamfundend bliver nu undergravet af den forringelse af livskvalitet, der er en følge af de kapitalistiske imperativer om arbejde og produktion. Miljøet bliver ødelagt, og hyppigheden af depressioner og narkomani stiger i de rigeste lande.”
Arbejdsmoral til salg, s. 252/253

Det er afgjort en læseværdig bog, men det genrere mig lidt at der ikke tales meget om hvad alternativet evt. kunne være. Jeg hænger selv så godt og grundigt fast i arbejdsmoralen at jeg har meget svært ved at løsrive mig fra den, omend jeg rigtigt gerne ville. Men jeg er ikke politisk tænkende, og jeg ønsker ikke at omvælte samfundet – så hvad i hede hulen er alternativet!


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...