Bedre IT

Endnu et Google Maps eksempel

by on okt.18, 2005, under Google, Introduktion

Husker du min omtale af Google maps, som kan bruges til alle mulige kreative formål, via webservices – en internet version 2.0 teknologi!?

Det er nok for eksotisk for de fleste, men er derudover et udemærket eksempel:

http://www.ufomaps.com/

:

1 Comment for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...