Bedre IT

Citater

by on okt.12, 2005, under Debat

Nedenstående citat er fra en bog som jeg læste mens jeg pendlede til København. Det system som bloggen her er baseret på tillader at man laver indlæg med emails. Fra min mobiltelefon sendte jeg altså nedenstående citat, fordi det var værd at gemme, og meningen med det var at det skulle følges op med en artikel. Jeg husker desværre ikke hvad bogen hed, men meningen er jo god nok:

Det er således ikke længere tilstrækkeligt, at de ansatte er fagligt dygtige – de skal i stigende grad også besidde et antal kompetencer af mere kommunikativ karakter, der sikrer, at de selv kan prioritere, styre og udvikle deres kvalifikationer ud fra et givent værdisæt.

Det handler om de kompetencer som virksomheder i informationssamfundet forventer at folk har, eller udvikler.. Vejen til helvede er belagt med uopfyldte fortsæt – men det kunne nu være interessant; rent faktisk at skrive artiklen om kompetencer i informationssamfundet.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...