Bedre IT

Kan flow programmeres?

by on sep.19, 2005, under Debat

Nææææ – Det kan det vel egentligt ikke direkte!?

Men man kunne nok opstille en række retningslinier for hvordan et givent elearningsprodukt skulle laves, for ikke at forstyrre en given flowoplevelse. Og disse retningslinier ville sandsynligvis både dreje sig om æstetisk, usability og læringsmæssig modstand som det kommer til udtryk i flowzonen.

Konsekvensen af flowzonens dynamiske karakter, må være at elearningsproduktet skal kunne tilpasse sig brugerens stadie.. – Så at alle brugere uanset hvilket stadie de er på, ville kunne få den optimale modstand.

Altså vil vi få brug for mekanismer til programmet, som kan måle brugerens stadie, hvilket forudsætter at vi kan inddele målgruppen i et operationelt antal karakteristikker af stadier, som er klart adskillelige i forhold til det der skal undervises i.

Så vi skal altså lave – eller find nogle typologier eller lister over arketyper og værktøjer til at udlede disse..


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...