Bedre IT

Om Læring

Massive Open Online Courses

by on jan.28, 2014, under indspark, Internet Business, Internet Teknologi, Introduktion, Link Opdagelser, Om Læring, Sociale Programmer

MoocGratis online kurser for enhver smag, hvad kan man ønske sig mere!?

Jeg fundet 3 professionelle udbydere af online kurser: Udacity, Coursera og EdX, som udbyder kurser fra universiteter og handelsskoler.

Sværhedsgraden ligger fra gymnasieniveau til universitetsniveau. Kurserne varer typisk mellem 4 og 10 uger. De kan alle tages som et gratis forløb hvor man selv bestemmer farten. – Men hvis man vil have et kursusbevis koster det mellem 50 pr kursus til 200$ om måneden.

Udacity Det er her du betaler et sted mellem 90 og 200$ om måneden for et betalt kursus, men alle kurser kan tages gratis. De kurser Jeg er tilmeldt på foregår ved at man ser nogle videostumper og ind imellem laver nogle opgaver, som kan være alt fra at tænke over et givent problem og dele sine tanker med de andre kursuster i et diskussionsforum, til at fotografere eller lave nogle illustrationer som så også skal deles. Der er typisk en forventning om at man kan bruge mellem 4 og 8 timer på studiet om ugen. Udvalget er ikke så bredt; det er typisk kurser som har med IT at gøre, men de er udbudt i samarbejde med store kendte firmaer som Google og Autodesk m.fl.

Coursera har 591 kurser, som er lavet i samarbejde med universiteter fra hele verden. De fleste kurser er på engelsk, men der er kurser på 12 forskellige sprog. Her koster de betalte kurser 49$ uanset om de tager 4 eller 10 uger. Her kan du studere alt fra neurobiologi til webdesign – alle de store universitetsfag ser ud til at være præsenteret. Det visuelle layout ser ikke så appetitvækkende ud som Udacitys, men det virker fint, og hele deres businessmodel er i mine øjne mere sympatisk – fordi de har et rimeligt prisniveau, samtidig med at flere af deres gratis kurser giver et afgangsbevis.

EdX – er en ukommerciel organisation som er sat i verden for at udvikle en open source platform til mooc læring. Der er 130 kurser at vælge imellem og den visuelle kvalitet af sitet synes at ligge mellem Udacity og Coursera. – Der er mange gode kurser og her er Jeg tilmeldt 5 kurser. Det er MIT Massachusetts Institute of Technology der kører sitet og her finder du kurser fra MIT, Havard og andre distingverede læreanstalter. – Her er alle kurser gratis, men når de først har kørt er der ikke noget socialt leben omkring dem.

Udacity og Coursera er kommercielle udbydere, og dem bør man nok holde øje med. Den platform som edX udvikler kunne være et stærkt bud på en platform til ekurser.nu – hvis man kunne flytte ekurser.nu over på en mooc platform ville det virkelig rykke noget, tror Jeg.

Kommentarer lukket til Massive Open Online Courses :, , more...

At lære #5

by on nov.02, 2013, under Debat, Introduktion, Om Læring

tavleDer er efterhånden længe siden at Jeg har skrevet på serien om at lære, som iøvrigt skal læses nedefra. Historien er dog lang fra ovre: Vi har nu kørt med IT undervisning for seniorer i 5 år på biblioteket.

Vi har i vores IT undervisning, henover de 5 år, oplevet et fald i hvor ressourcestærke folk er: I starten var det ressourcestærke seniorer der kom til vores kurser fordi de ville lære at bruge en computer, siden er folks motivation faldet og idag oplever vi frustrerede kursister der kommer fordi de føler at regeringens digitaliseringsplan tvinger dem til at lære at bruge en computer: De gør det ikke længere af lyst, mere af nød.

En konstant sideløbende process har været at skære klumper ud af kursusmaterialet: Vi startede med små hæfter som gik mere i dybden med det der blev sagt og prøvet i undervisningen med ordbog, shortcutlister og anden perspektiverende information og stille og roligt har vi forkortet formuleringerne, smidt hele afsnit ud og materialet er blevet mere og mere handlingsorienteret og mindre og mindre fokuseret på at skabe en underliggende forståelse.

Min tanke om vores undervisnings indsats er at vi må starte med at give folk en oplevelse af at det nytter at bruge tid på at lære det og at de kan lære det.
Vores begynderkurser er handlingsorienteret og primært baseret på udenadslære.
Vores kurser for letøvede, som vi ikke er startet på endnu, vil så bygge videre på de enkle ting de har prøvet og så forsøge at give dem lidt baggrundsviden, sådan at de måske kan begynde at få nogle aha oplevelser – altså en undervisning som er en blanding af udenadslære med nogle hints om hvordan det hele hænger sammen.
Fortsætterundervisningen vil så være der hvor vi går helt væk fra udenadslære og mere satser på at skabe en forståelse for hvordan windows fungerer.

De mennesker denne undervisningsplan er rettet ind på er folk som normalt ikke kommer på biblioteket, og som dårligt læser en avis. – Mennesker som ikke har været på kursus siden de gik ud af syvende, og som sådan ikke har et smidigt eller modtageligt intellektuelt apparat.

Kommentarer lukket til At lære #5 more...

Fra bibliotek til Techshop

by on apr.27, 2011, under Debat, indspark, Om Læring

Elektronik til indsyning i tøjEfter Biblioteksforeningens årsmøde må man konstatere at læringsindsatsen er kommet for at blive i biblioteksregi, men der var ikke meget nytænkning.

Phillip Torrone, senior editor for Make Magazine har lanceret sit bud på fremtidens biblioteker på sin blog – kortlink.dk/8udp. I blogartiklen nævner han en bibliotekstype, som jeg aldrig har hørt om før: “Tool lending-libraries” – Biblioteker hvor man kan låne værktøj. Men det Torrone forslår er meget mere vidtgående: At bibliotekerne laver Fab Labs eller Techshops.

Et spørgsmål om Empowerment
Har bibliotekerne ikke dybest set altid har ville medvirke til Empowerment af folk  så de kunne få magt over deres eget liv og f.eks. deltage aktivt i demokratiet. Knud Schulz chef for hovedbiblioteket, Århus Kommune, har på udemærket vis beskrevet Empowermenttanken i følgende artikel fra Danmarksbiblioteker.dk kortlink.dk/8ush. Torrones forslag kan derfor ses som en naturlig fortsættelse af de muligheder borgerne får med bibliotekets udbud af Computer Cafeer eller samarbejde med musikskoler.

Hackerspaces og Techshops
At være “hacker” kan godt være en positiv ting: Et Hackerspace er et rum hvor man hjælper hinanden til at få “magt” over de genstande man omgiver sig med, hvilket kan være alt fra mobiltelefoner, computere og robotter til pandekager. I Danmark er der foreløbig 4 hackerspaces og I Labitat, som er navnet på Københavns bud på et Hackerspace, roder de både med teknologi, biologi og madlavning. Hackerspaces er mere undergrundsagtigt end Techshops, da de er helt og holdent frivilligt drevet, non profit og åbne for alle. Techshops ligner lidt Tool-Lending Libraries da de rummer en lang række computerstyrede værktøjer, som de fleste privatpersoner ikke vil have råd til at køber selv, men i en Techshop bruger man værktøjerne på stedet og man kan få undervisning i hvordan man bruger værktøjerne etc..

På årsmødet nævnte Martin Ågerup fra CEPOS, at vi i Danmark er bag efter resten af verden med hensyn til højteknologiske arbejdspladser. Med Techshops på bibliotekerne vil vi med lidt held kunnne skabe grobund for kommende generationers lyst til at arbejde med og udvikle teknologi. Techshops ville kunne laves i samarbejde med lærere fra lokale skoler/aftenskoler, opfindsomme borgere og frivillige unge, og kan måske ligefrem sponsoreres af det lokale erhversliv, som jo i sidste ende vil få glæde af de teknisk kyndige unge.

Kommentarer lukket til Fra bibliotek til Techshop :, , , more...

Læring vs træning

by on sep.18, 2009, under Om Læring

body_languageI Tango Legestuen brugte vi en masse øvelser: Øvelser som ikke nødvendigvis direkte hang sammen med konkrete trin. Øvelserne kunne dels hjælpe eleven til at forstå en given “mekanik” eller bevægelsessammenhæng, men de kunne også være tænkt som en måde f.eks. at træne balancen på.

Der er en række bevægelsesmæssige naturlove som har betydning for hvordan eleven og/eller parret bevæger sig..

Eet er at forstå at tyngdekraften har den og den indflydelse på ens bevægelser, noget andet er at få kroppen til at gøre bevægelserne “økonomisk”.

Det er ofte sådan at eleven tror at han gør dit eller dat med sine fødder, men hvis så han ser sig selv på video kan det pludselig gå op for ham at han reelt ikke bevægede sig på den måde han troede at han gjorde.

Problemet ved det at danse er at man hurtigt kommer ud i noget der ligner en flowoplevelse hvor man ofte glemmer at være bevidst om hvilke bevægelser man laver. – Læreren kan igen og igen rette på eleven som lige efter at være blevet rettet på måske nok følger instrukserne, men når så musikken starter falder han ubevidst tilbage til nogle mønstre han har på rygsøjlen, og som måske ligger langt fra hvad han blev instrueret i. – Det er ikke fordi eleven har svært ved at koncentrere sig, det er nærmere et udtruk for at vi har en dårlig kontakt med vores kroppe..

Der synes med andre ord at være et skel mellem hvad vi godt kan forstå intellektuelt og hvad vi gør med vores kroppe: Det er muligt at læringen i Tango starter med nogle intelektuelle erkendelser, men det meste af arbejdet med at mestre dansen er træning, træning og træning..

Kommentarer lukket til Læring vs træning :, , more...

Træn, træn, træn #4,5

by on jul.17, 2009, under Om Læring

Billede leveret af sxc.huLæring er godt – træning bedre.

Jeg har netop haft min første time i Golf, i en smukt beliggende klub i Halsted udenfor Nakskov: Vestgolf.dk.
Det er altid interessant at opleve andres undervisning: Når man selv har prøvet at undervise, er man mere opmærksom på den måde læreren/træneren formidler stoffet.

Golf er en folkesport og alle spiller golf idag, men der vil vel altid være nogle som snobber med det, og jeg blev ret imponeret af hvor afvæbnende nede på jorden “min” træner mødte snobberiet. Men han imponerede mig også ved ensidigt at fokusere på kvaliteten af svinget: Han viste mig step for step hvordan jeg skulle stå ved starten, midten og afslutningen på svinget. Og han gjorde det klart at det i første omgang handlede mere om at få svinget gennemført korrekt og mindre om at knalde bolden derudaf.

Hans måde at undervise på mindede mig om bogen “Bueskydning og Zen” hvor den frustrerede elev, så vidt jeg husker, blev sat til at “skyde” 500 gange uden pil. Det drejede sig udelukkende om at gennemføre processen perfekt – man måtte ikke spilde tid med at fokusere på at ramme noget.

Om så vi taler om Golf, Bueskydning eller Argentinsk Tango er konklusionen den samme: For at blive god til det, skal der helt fra starten af fokuseres mere på at perfektionere bevægelserne end på “at ramme målet” eller “lave figurer”.

Kommentarer lukket til Træn, træn, træn #4,5 :, , , , more...

Nyd at fejle #4

by on jul.03, 2009, under Bogomtale, Om Læring

Billede leveret af sxc.hu“Enjoy dropping the balls” var valgsproget bag undervisningen i Tango Legestuen. – Man lærer ikke ret meget hvis ikke man tør tage risikoen for at fejle, hvilket er een af kernepunkterne i Tony Buzan og Brian Gelbs bog “Lessons from the art of juggling” så udfordringen var altså at skabe et miljø – hvor det at fejle er en naturlig led i det at eksperimentere med dansen. 

Og derfor valgte vi navnet “Tango Legestuen”.

Jeg ville ønske at jeg vidste noget mere om det at lege. – jeg elsker at lege: At glemme mig selv mens jeg laver noget som der ikke er sat noget mål for. Men hører det op med at være leg, hvis der er et mål? Eller er forskellen på børns og voksnes leg mon netop at der ofte er et mål ved legen, når vi (voksne) leger… – Eller er det blot en undskyldning vi opfinder for at bortforklare at vi leger!?

Nå, hvordan man end definerer ordet leg, var meningen med legestuen at vi ville skabe et miljø hvor der mere blev fokuseret på det at lære tingene ved at eksperimentere med dem, end ved at fokusere på at gøre tingene på den korrekte måde: Så snart vi forholder os til hvad der er korrekt, bliver vores fejltagelser synlige.

Men den bevidste fokusering på det at eksperimentere var også vigtig fordi meget af den tango undervisning vi selv var blevet udsat for i slutningen af 90’erne var bygget op omkring de 8 grundtrin; som det var vores oplevelse – begrænsede os kollosalt i improvisationen, og da Argentinsk tango netop er en improviseret dans er det, at kunne improvisere, altafgørende!

Kommentarer lukket til Nyd at fejle #4 :, , , , more...

Om improvisation #3,5

by on jun.17, 2009, under indspark, Om Læring

Igen er det som om jeg ikke rigtigt har fået skovlen rigtigt under det emne jeg ville behandle i punkt #3.. Til dig, som ikke har læst nogle af de tidligere artikler; er dette en serie artikler om erfaringer gjort i Tango legestuen; et progressivt eksperiment indenfor tango undervisning. Og i forrige artikel var jeg inde på at vores eksperimenterende måde at gribe tingene an på, måske også kunne bruges i IT undervisning.

Jeg har været lidt usikker på om ordet improvisation kunne bruges om det at udforske et program: Ifølge Wikipedias definition er improvisation en kreativ ageren og reageren på ydre stimuli og indre følelser. Så min sammenkobling af ordet improvisation og “trial and error” er måske ikke helt galt afmacheret alligevel..

Det som er problemet med megen tango og IT undervisning er at den fokuserer på “figurer” eller “Hands On forløb”, hvor folk lærer nogle nyttige og meget konkrete handlingsforløb som de måske nok kan huske lige når de kommer hjem, men som de sandsynligvis har glemt 14 dage efter: – Fordi de ikke har nogen dybere forståelse af emnet, at hænge handlingsforløbene op på.

Een måde at komme over denne hurdle på, er at lære kursisterne selvstændigt at udforske programmerne, som der er lagt op til i PowerPoint præsentationen i forrige artikel. Deres forståelse af emnet bliver ikke nødvendigvis meget dybere, men med evnen til at improvisere; kan de selv finde frem til nye måder at gøre tingene på, selvom de måske har glemt hvordan. Og det gælder også det at danse tango.

Kommentarer lukket til Om improvisation #3,5 :, , , more...

PowerPoint Improvisation #3

by on jun.10, 2009, under Om Læring

jr_skoDette er tredie artikel i serien om erfaringerne fra Tango Legestuen: Denne gang med fokus på improvisation – hvorfor improvisere når man roder med IT og hvad skal det gøre godt for.

Jeg har i en tidligere artikel nævnt at man som begynder ofte bliver fanget ind i de begyndertrin man lærer på nogle begynderkurser. Men problemet er sikkert ret almindeligt i andre sammenhænge også: Vi forfalder ofte ubevidst til problemløsningsstrategier som vi har med os fra barnsben af, og det er desværre ikke alle stragegier der er lige gode. – Eller lige lette at komme af med.

Hvor svært den end er, så er teorien i hvert fald den: At vi med en vedvarende bevidst og tålmodig bestræbelse godt kan ændre på tingene. Og det er ikke anderledes med de strategier vi bruger når vi støder ind i computerproblemer.

Man kan med andre ord lære at improvisere med IT: At eksperimentere og prøve tingene af. Computere kan ikke eksplodere og man skal virkelig fare frem med lukkede øjne, for at risikere at gøre noget forkert. – Når dette var forstået viste jeg mine kursister følgende præsentation. – Gitte Hænnings sang “Tag med ud og fisk” kørte i baggrunden de første 20 sekunder. Opgaverne blev lavet undervejs og undervisningen blev formet omkring deres erfaringer. – Ligesom vi gjorde det i Tango legestuen, og det gør virkelig en forskel:

“Trial and Error” må have været en af de lærings-strategier som vores forfædre i stenalderen må have brugt, og som sådan må den, i en eller anden udstrækning, være naturlig for os… Omend det sikkert er en læringsstil der ikke falder alle lige naturligt idag.

Kursisterne havde før kurset haft mulighed for at gøre sig nogle ønsker om hvad de gerne ville lære at gøre med PowerPoint. Deres ønsker var styrende for hvor de skulle hen med deres eksperimenter i undervisningen. Det er en tidlig udgave af præsentationen jeg har linket til – Jeg har mistet den færdige udgave, men som jeg husker der var der også et afsnit om at søge i den indbyggede hjælpe funktion.

Kommentarer lukket til PowerPoint Improvisation #3 :, , , more...

Tango og læring #2,5

by on maj.28, 2009, under indspark, Om Læring

I den kommende tid vil bloggen her, nok blive domineret af snakken om læring i forhold til tango og eksperimenterne vi lavede i tangolegestuen, og det er meningen at jeg i afsnit 3 vil skrive om “Improvisation i Powerpoint”, men Jeg vil lige kommentere artikel #1:

– Jeg nævnte at tangolegestuen var drop-in undervisning, hvor det ikke var nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Konsekvensen af det var at vi aldrig vidste hvilket niveau folk var på, og at de ofte var på meget forskellige niveauer – noget af en udfordring…. Men med 4 undervisere kunne vi nå alle par igennem til personlig undervisning, mens alle arbejdede med en given øvelse. Og når vi så havde været rundt og havde hørt hvilke elementer af øvelsen der gav folk problemer, tog vi de mest typiske af problemerne op i plenum – sådan at alle kunne få vendt det igen, og evt. give deres besyv med.

Vi opfordrede altid eleverne til at snakke øvelserne igennem med hinanden sådan at de kunne hjælpe og inspirere hinanden: Det er fedt med en heksekedel af entusiastiske mennesker som er sammen om at udforske et givent emne.. – Bagdelen er dog at det let bliver en meget larmende klasse. (o;

Nu får jeg måske fremstillet legestuen som et genialt projekt der bare fungerede perfekt.. Bevares: Der var da masser af problemer at slås med, men hvis livet skal leves skal det mærkes: Der skal fandme være lidt slåskamp, og “springen ud i det kolde vand” over det..

Kommentarer lukket til Tango og læring #2,5 :, , , more...

Lær at improvisere #2

by on maj.27, 2009, under indspark, Om Læring

johnulla_mosaic1Dette er andet afsnit om de læringseksperimenter vi arbejdede med i Tangolegestuen. Første afsnit kan du se her..

Improvisation handler om kunsten at bryde ud af de mønstre man har lært sig: Problemet er udtalt og iøjnefaldende når vi taler argentinsk tango, men det kan også være givtigt at fokusere på folks evne til at improvisere  når man taler om IT kundskab, mere herom senere.

Det siges om spillet Othello at det tager et minut at lære og et liv at mestre, og det samme kan desværre siges om Argentinsk Tango: Skåret ned til grundelementerne handler Argentinsk Tango om at – du kan gå frem/tilbage eller skridte til  højre/venstre og endelig kan du dreje på stedet. Hvis blot det var den model folk havde i hovedet efter det første års undervisning ville improvisation være pærelet – men problemet er at man ofte lærer en grundfigur som består af otte trin – og efter et års undervisning er det denne grundfigur man skal lære at improvisere sig ud af. Til de tangodansende læsere skal dog siges at jeg her taler om trin: kvaliteten af føringen, musikalitet etc. er ikke interessant i denne sammenhæng. (o:

Som IT supporter er det min oplevelse at folk ofte spørger om hjælp til et eller andet som de sagtens selv kan finde ud af. – Hvorfor det er sådan er der givetvis flere forklaringer på, men een af dem kunne være, at de er så usikre på dette her IT-værk at de ikke tør improvisere. Og også i Tango kan det være angstprovokerende at improvisere fordi du i improvisationen bevæger dig ud i et bevægelsesmønster som ikke ligger på rygraden – ud i noget ukendt som du opdigter hen ad vejen. Der er lidt følelsen “om at springe ud i det kolde vand” over det.. Jeg har selv gode erfaringer med at lære folk at improvisere i programmet Power point, men det kan jeg fortælle om i næste afsnit.

Og når vi nu taler om de kommende afsnit så vil eet af dem også komme til at handle om angsten for at fejle – som er endnu een af de ting som holder folk fra at improvisere..

Kommentarer lukket til Lær at improvisere #2 :, , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...