Bedre IT

Ole Münsters uredelighed?

by on maj.09, 2017, under Debat

Ole Münsters seneste ebog: “Bibliotekernes krise: vejen til en ny lokal kulturpolitik! Står på et meget løst statistisk grundlag. Først og fremmest er der en kurve på side 7 og 9, som umiddelbart synes at angive at udlånene på film og bøger nærmer sig nul. Og Ole har også skrevet bogen som om han selv opfatter dem som praktisk talt gået i nul. Han har dog den undskyldning at det er statistikbanken.dk der har leveret kurverne, han burde dog nok have gjort mere ud af at understrege at kurverne ikke starter i nul, men på henholdsvist 3.100.000 og 26.500.000.
Ifølge godt tone for brug af kurver, som ikke starter i nul, bør man lave et z streg nær nul, på zkurven. Som markeret med den røde ring her:

Ordet “Eksponentiel” bruges 11 gange i bogen ud over indholdsfortegnelsen. Og han nævner at udviklingen er eksponentiel flere gange, f.eks. på side 19 citat:

“Udlånet af bøger styrtdykker og er de sidste 7 år faldet med 800.000 eksemplarer om året. Hvis udviklingen fortsætter er der ikke grundlag for at udlåne bøger om 15 – 20 år. Det kan sagtens gå hurtigere, for udviklingen er eksponentiel.”

Om end et fald på 800.000 udlån om året på ingen måde er eksponentiel! Men det er ikke den eneste fejl han gør, han sammenligner også eksponentiel vækst på sociale medier, med faldet i udlån af musik, film og bøger – to inkommensurable størrelser; ting som intet har med hinanden at gøre: At en del af grunden til det dalende udlån af f.eks. musik sandsynligvis delvist kan forklares med et potentielt voksende marked af streaming musik, retfærdiggør på ingen måde hans antagelse om at også faldet af udlånet også skulle være eksponentielt! Mediebilledet er jo i en vis forstand at de forskellige medier supplerer hinanden, fremfor at erstatte hinanden.

Jeg har herunder lavet en udgave af kurverne som er retsvisende – de er besværlige layoutmæssigt når de har så langt et format, men jeg synes de ret godt udtrykker at den kritik “Biblioteksvennen”, som Ole kalder sig,  er fortegnet. Kurven herunder er udlånet af film fra 2012 – 2015:
Det er korrekt at kurven er stejl, men på trods af udbuddet af streaming tjenester, er der stadig et godt stykke til bunden..  (o: Og der er ingen der siger at kurven vil blive ved med at falde med samme hastighed. At der f.eks. er kommet en modbølge af musikglade mennesker, som efterspørger LP plader, kunne ligefrem være et tegn på at de digitale streaming kilder er ved at nå grænsen for udbredelse. Teksten fortsætter under kurven!

Når man kun fortæller den del af historien som passer ind i ens sold, og krydrer det med kurver som kunne give læseren et fordrejet indtryk af virkeligheden, nærmer det sig “Alternative Fakta”. Nedenstående kurve viser det reelle fald af udlånte bøger. – Det ser ikke helt så skræmmende ud, når man ser hele kurvens længde! Og Ole nævner ingen valide argumenter for at kurvens fald skulle fortsætte med samme stejlhed indtil den når nul.
De fleste med forstand på statistik vil være forsigtige med at fremskrive statistiske udviklingstendenser blot eet år, visse politiske partier fremskriver ind imellem statistiske tendenser indtil 5 år – for at forstærke en pointe, men ingen med blot den mindste tjek på statistik vil fremskrive 20 år, som Ole gør det.

 


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...