Bedre IT

Print en pistol

by on dec.21, 2012, under 3D printere, Debat, indspark

Hvordan opfatter du en hammer? – Associerer du en hammer med søm eller med mord?

Al teknologi kan bruges enten konstruktivt eller destruktivt. Når den lovgivende magt afgør hvilke teknologier samfundets borgere skal have fri adgang til, må lovgivningen bygge på en sandsynlighedsberegning af hvorvidt teknologien vil blive brugt destruktive eller konstruktivt.

I medierne her før jul 2012 er man begyndt at diskuter påstanden om at en 3D printer kan bruges til at fremstille våben med. I denne amerikanske artikel fortælles om “Wiki Weapon” projektet som netop forsøger at skabe en open source pistol som det er meningen at man skal kunne hente opskriften til gratis.

Flere af de medier Jeg har set omtale dette projekt skriver at meningen med projektet er at lave et våben alene af udprintede dele, og det er om ikke en direkte løgn, så en fejltolkning af det der står på projektets hjemmeside. Jeg citerer:

produce and publish a file for a completely printable gunor as near to completely printable as actually possible with current technologies.”

– Jeg har fremhævet den del af teksten der netop siger at de ikke har tænkt at våbnet skal være 100% printet. – Der kommer med andre ord til at være et metalrør i våbnet til affyringskammer – som ikke kan laves af plastic. Når det er af betydning, er det fordi at der findes masser af hjemmesider på nettet med beskrivelse af hvordan du laver et våben af metal, se f.eks. The Home Gunsmith.

Så nyheden er altså ikke så ny, eller skræmmende som diverse artikler godt kunne give et indtryk af.

– En 3D printer er et fantastisk instrument – en fantastisk robot som i en vis udstrækning nok vil gå gennem samme udvikling som jet-ink og laserprinteren har gennemgået: Fra hundedyr eller primitivt hjemmebyg til hvermands eje i løbet af 10 år. – Omend brug af en 3D printer forudsætter at du kan tegne noget i 3D og der går nok længere tid før Fru Madsen på første sal får SketchUp, og tegner sig et smykkevedhæng til udprint..

 

 


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...