Bedre IT

Når kulturen går ned

by on maj.02, 2012, under Debat, Digital musik, indspark, Internet Teknologi, Viden om

– At kulturen går ned er “gud ske lov” ikke noget realistisk scenarie idag, men der er kræfter i offentligheden der ønsker at afskaffe de fysiske biblioteker og erstatte dem med digitale materialer.

En naturlig mulighed eller fare ved digitaliseringen er at meget af kulturen kan digitaliseres og “hældes på harddiske”. Digitaliseringsrevolutionen foregår på flere fronter, hvor musikfronten er en af de mere iøjnefaldne. Siden starten af digitaliseringsrevolutionen, som vel groft sagt fik “kritisk masse” ved den Personlige Computers indtog, har der været følgende fronter eller kampzoner om man vil:

 • Tekst – tekster/bøger som ikke er skabt digitalt
 • Billeder – fotografier af malerier, fotos og grafik
 • Musik/Lyd – fra lyde som windows fanfaren til klassiske værker
 • Video – alt fra events til spillefilm
 • Andre fysiske ting – er et ikke så fjernt fremtidsscenarie

I alle 5 tilfælde er der tale om 2 faser i løbet af udviklingen: Den analoge fase som er den historiske, som startede med et håndværk, der frembragte en fysisk genstand som en bog, et billede, et partitur eller en drejebog/filmrulle og med hensyn til de “fysiske ting” – frembringelsen af kunst som statuer, relieffer etc..  – Og Den digitale fase som er digitaliseringsfasen hvor alt enten bliver frembragt  eller digitaliseret og distribueret digitalt – altså frembragt eller forvandlet til filer som kan bearbejdes, lagres og afspilles på en computer eller printes – evt. i 3D.

Når man taler om computere og derunder servere, så taler man om oppetid – altså den tid hvor maskineriet har fungeret uden problemer og i de fleste sammenhænge er oppetiden på over 99% – men at oppetiden ikke er på 100% er altså ensbetydende med at der vil være huller hvor kulturen så ikke vil være tilgængelig.

En server er en mere central computer end en Personlig Computer og som sådan vil den digitaliserede kultur blive samlet på færre fysiske steder end den analoge kultur var og pludselig bliver kulturens tilgængelighed gjort til et spørgsmål om server kapacitet, netværks båndbredde og internet sikkerhed.

– Kerneproblemet er altså at kulturen flyttes til en teknologi hvor der er flere usikkerheder og faremomenter og hvor ting som digital krigsførsel,  som vi kun har set de første primitive forsøg på; potentielt ville kunne slette kulturarven..


2 Comments for this entry

 • Pris på bredbånd

  Interessant synsvinkel du kommer med her. Der er helt klar t et problem med oppe tider med en server, men omvendt er tilgængelighed meget større. Teknologien er sårbar, men er spændt på hvor meget af vores kultur der kommer til at blive “netbaseret”. Bøger og tekster er allerede populære i e-form, og det samme gælder film. De andre elementer er jeg ikke så bange for skal blive computer baseret.

  • John

   – Det er rigtigt med hensyn til tilgængeligheden, men problemet er at du når tingene ligger på en server i værste fald kun har eet eller meget få steder tingene ligger, mens et værk som en bog er spredt på næsten lige så mange fysiske adresser som antallet den er udgivet i. Overordnet kan man sige at masseproduceret kultur vil få en øget risiko for at gå tabt ved digitalisering, mens kultur i unika-form som malerier og skulpturer får en mindsket risiko – i den udstrækning de kan digitaliseres uden væsentlige kvalitetstab..

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...