Bedre IT

Til kamp mod “utroligt”

by on apr.04, 2011, under Debat, indspark

– Eller, om ikke andet; til kamp mod en ubevidst overdrevet brug af ord som “utroligt”!

Der synes at være en udbredt ligegyldighed over for hvor sproget bevæger sig hen. – At ordet “Utroligt” bliver brugt så meget og ukritisk idag, er jeg tilbøjelig til at knytte sammen med en tilsvarende ligegyldighed, eller bevidstløshed overfor værdier.

Da vi, moderne mennesker, befinder os i et religiøst tomrum, bliver alt “utroligt”: Noget man ikke kan sætte lid til – noget der ikke giver en dybere mening. Det synes indlysende at alt uden et værdigrundlag bliver meningsløst. Og når så intet synes at give mening, hvad skal man så tro på!? Gå i kamp mod meningsløsheden.

:, ,

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...