Bedre IT

Om improvisation #3,5

by on jun.17, 2009, under indspark, Om Læring

Igen er det som om jeg ikke rigtigt har fået skovlen rigtigt under det emne jeg ville behandle i punkt #3.. Til dig, som ikke har læst nogle af de tidligere artikler; er dette en serie artikler om erfaringer gjort i Tango legestuen; et progressivt eksperiment indenfor tango undervisning. Og i forrige artikel var jeg inde på at vores eksperimenterende måde at gribe tingene an på, måske også kunne bruges i IT undervisning.

Jeg har været lidt usikker på om ordet improvisation kunne bruges om det at udforske et program: Ifølge Wikipedias definition er improvisation en kreativ ageren og reageren på ydre stimuli og indre følelser. Så min sammenkobling af ordet improvisation og “trial and error” er måske ikke helt galt afmacheret alligevel..

Det som er problemet med megen tango og IT undervisning er at den fokuserer på “figurer” eller “Hands On forløb”, hvor folk lærer nogle nyttige og meget konkrete handlingsforløb som de måske nok kan huske lige når de kommer hjem, men som de sandsynligvis har glemt 14 dage efter: – Fordi de ikke har nogen dybere forståelse af emnet, at hænge handlingsforløbene op på.

Een måde at komme over denne hurdle på, er at lære kursisterne selvstændigt at udforske programmerne, som der er lagt op til i PowerPoint præsentationen i forrige artikel. Deres forståelse af emnet bliver ikke nødvendigvis meget dybere, men med evnen til at improvisere; kan de selv finde frem til nye måder at gøre tingene på, selvom de måske har glemt hvordan. Og det gælder også det at danse tango.

:, , ,

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...