Bedre IT

PowerPoint Improvisation #3

by on jun.10, 2009, under Om Læring

jr_skoDette er tredie artikel i serien om erfaringerne fra Tango Legestuen: Denne gang med fokus på improvisation – hvorfor improvisere når man roder med IT og hvad skal det gøre godt for.

Jeg har i en tidligere artikel nævnt at man som begynder ofte bliver fanget ind i de begyndertrin man lærer på nogle begynderkurser. Men problemet er sikkert ret almindeligt i andre sammenhænge også: Vi forfalder ofte ubevidst til problemløsningsstrategier som vi har med os fra barnsben af, og det er desværre ikke alle stragegier der er lige gode. – Eller lige lette at komme af med.

Hvor svært den end er, så er teorien i hvert fald den: At vi med en vedvarende bevidst og tålmodig bestræbelse godt kan ændre på tingene. Og det er ikke anderledes med de strategier vi bruger når vi støder ind i computerproblemer.

Man kan med andre ord lære at improvisere med IT: At eksperimentere og prøve tingene af. Computere kan ikke eksplodere og man skal virkelig fare frem med lukkede øjne, for at risikere at gøre noget forkert. – Når dette var forstået viste jeg mine kursister følgende præsentation. – Gitte Hænnings sang “Tag med ud og fisk” kørte i baggrunden de første 20 sekunder. Opgaverne blev lavet undervejs og undervisningen blev formet omkring deres erfaringer. – Ligesom vi gjorde det i Tango legestuen, og det gør virkelig en forskel:

“Trial and Error” må have været en af de lærings-strategier som vores forfædre i stenalderen må have brugt, og som sådan må den, i en eller anden udstrækning, være naturlig for os… Omend det sikkert er en læringsstil der ikke falder alle lige naturligt idag.

Kursisterne havde før kurset haft mulighed for at gøre sig nogle ønsker om hvad de gerne ville lære at gøre med PowerPoint. Deres ønsker var styrende for hvor de skulle hen med deres eksperimenter i undervisningen. Det er en tidlig udgave af præsentationen jeg har linket til – Jeg har mistet den færdige udgave, men som jeg husker der var der også et afsnit om at søge i den indbyggede hjælpe funktion.

:, , ,

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...