Bedre IT

27 x 30 x 36,5

by on aug.26, 2008, under Bogomtale

27 x 30 x 36,5 cm er størrelsen på den “boggave” biblioteket har fået fra en kult, som jeg ikke vil reklamere for her. – En gave som giveren forestiller sig kan stå mellem etikbøgerne på DK5 gruppe 15.2. Der er i nærheden af en hyldemeter i kassen hvilket ville være ret overvældende når gruppe 15.2 på dette bibliotek i sig selv ikke fylder mere en ca. 2 meter.

Nu er jeg tilfældigvis fagreferent for science-fiction genren og egentligt ville bøgerne i mine øjne passe bedre her. Niveauet af psykologiske indsigt i bøgerne er sådan cirka på linie med Asimovs: “Foundation” eller Frank Herberts: “Dune”, hvilket er ok for et science-fiction værk, omend handlingen nok er mere sammenhængende og fængende i de 2 sidstnævnte serier. Ved nærmere eftertanke hører “gaven” måske nærmere hjemme i rollespilsgenren.

Ved du hvad jeg hentyder til?, og kunne du tænke dig at få lidt perspektiv på sagen kan jeg varmt anbefale En koncern af aliens af Tom Thygensen Fredriksen.

Nu er jeg ikke fagreferent for gruppe 15.2 men var det mig der skulle tage valget ville jeg sende skidtet tilbage uåbnet, eller blot tage det med i næste års sankthansbål.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...