Bedre IT

Mindmaps et læringsobjekt

by on jul.03, 2008, under Debat

På IKT uddannelsen på ITU taler man blandt mange spændende ting, om læringsobjekter. Det jeg husker om læringsobjekter er at de er medier for læring, og at der kan knytte sig nogle pædagogiske metoder eller blot nogle tanker om mål og middel til sådan et objekt.

Det fine ved snakken om læringsobjekter er at det er med til at hive al snakken om elæring ned på et instrumentelt niveau. – Hvilke objekter eller virkemidler har vi til rådighed, og hvordan bruger vi dem bedst muligt.

Jeg har snakket med Kalle Nielsen fra Randers bibliotek om at vi kunne lave et repository – et katalog over læringsobjekter til brug for moodle baserede kurser, omend der ikke er noget ivejen for at lave et generelt katalog som så kunne rumme alle former for læringsobjekter til brug på webbaseret læring generelt.

Mindmaps
Jeg kender mindmaps fra Tony Buzans bog “Brug hjernen bedre“, som jeg iøvrigt varmt vil anbefale. Artiklen på 23ting-plus.blogspot.com nævner at der findes en lang række programmer til at lave mindmaps i. Mindmaps er en notatteknik og som sådan fungerer det bedst “live” med farvetush og papir, men hvis man i anden omgang får behov for at gemme “kortet” og evt videreformidle det så er freemind et udemærket gratisprogram som hermed anbefales, men Mindmodo fra ting 26 er også en virkelig feeed applikation når videreformidling er på tale.

Som mange af de andre af de 23ting kan man indsætte kode til at vise en widget på sin blog, og jeg fandt faktisk tilfældigvis et mindmap over læringsobjekter som jeg vil forsøge at vise herunder: (Jeg krydser mine fingre mens jeg paster skidtet ind)

Øv… Koden virker ikke, men du kan se det her! Du kan udfolde de yderste grene ved at klikke på det lille plustegn.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...