Bedre IT

Skidtet er opdateret

by on apr.30, 2008, under Debat

Der var tekniske vanskeligheder under opgraderingen til den nye version 2.5 af WordPress, så bloggen her starter altså fra scratsch..

Visse dele kan dog importeres, hvilket jeg må forsøge en anden dag. – Nu er det tid til at gå iseng, Gab..


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...