Bedre IT

RSS = Rigtig simpel syndikering

by on feb.19, 2008, under Internet Teknologi, Introduktion, Viden om, Web 2

Indrømmet; den rigtige oversættelse af RSS, er Really Simple Syndication. Men når man slår syndikering op i Wikipedia, og her læser at syndikering Citat: er en publiceringsaftale, der muliggør udgivelse af det samme materiale i flere forskellige medier, så giver den danske oversættelse bedre mening. En RSS kilde kalder man ofte et RSS feed.

RSS set fra udgiverens side:
Som udgiver af et RSS feed, tillader man altså for det første at andre bruger ens artikler på deres hjemmesider og for det andet; at de abonnerer på RSS feedet, og hermed kan læse artiklerne direkte fra kilden. I kollonnen til højre, har jeg f.eks. brugt et RSS feed fra Bibliotekernes netguide, og på 23teknik.blogspot.com har jeg ligeledes indsat et RSS feed, men her er det denne blog, som er kilden til materialet.

RSS set fra brugerens side:
Hjemmesider som ofte opdateres; f.eks. Danmarks Radios nyheds- service, tilbyder som regel eet eller flere RSS feeds. Med en RSS læser kan du abonnere på ligeså mange feeds, som du kan overskue, og på denne måde kan du altså samle information, fra alle de hjemmesider, som du normalt skulle checke enkeltvis, for at følge med – på eet sted: I RSS læseren.

Læs mere:
Wikepedias definition af RSS
Et dansk RSS katalog
Googles udemærkede RSS læser
Og endelig en række RSS læse programmer
Inden længe, vil jeg også skrive en lidt mere teknisk introduktion til brugen af RSS på 23teknik.blogspot.com

:,

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...