Bedre IT

#1 Outlook og Gmail

by on feb.13, 2008, under Introduktion, Viden om

I forrige artikel nævnte jeg nogle af forskellene på Outlook og webmail. Gmail er først og fremmest en webmail service, men outlook kan godt sættes op til at hente Gmail post.

Forskellen mellem Outlook web access og Gmail
Det fine ved outlook og Outlook web access, som microsofts webmail plugin til exchange mailserveren hedder, er at brugergrænsefladen fra Outlook går igen i webmail delen. – Man får så at sige det bedste fra begge verdener.

Brugergrænsefladen i Gmail ligner på ingen måde Outlooks brugergrænseflade. Men den største forskel ligger nok deri, at outlook, når programmet er tilsluttet Gmail; henter og sletter alle email fra serveren. Hvilket betyder at du ikke kan se de gamle emails via webmail, når de først er hentet af Outlook. Det skal dog siges at outlook godt kan sættes op til ikke at slette mailsne på serveren, men at denne fremgangsmåde ofte er problemfyldt. – Outlook er først og fremmest lavet til at spille sammen med microsofts egen mailserver i erhvervslivet.

Jeg er selv ret glad for Outlook både privat og på arbejde, men jeg har dog et par venner som helt og holdent bruger Gmail som webmail, og ikke kunne drømme om at bruge Outlook. Hvis ikke man ønsker at bruge sin firmamail til private emails, er Gmail med andre ord svær at komme udenom. – Om man så vil bruge kombinationen af Gmail og Outlook eller ej, er et spørgsmål om smag og behag.

For dem som ikke vil bruge Outlook, har Google lavet et lille “notification” program, som via et ikon i “system tray” (til højre i værktøjsbjælken) viser når der er kommet mail til een i Gmail. Ved at dobbeltklikke på ikonet, åbnes en browser med Gmail, sådan at man straks kan læse den. Se her:

:, ,

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...