Bedre IT

Bibliotekar på et psykiatrisk fagbibliotek

by on jun.22, 2006, under Bogomtale

Nu har jeg så fået et job som forskningsbibliotekar på et fagbibliotek i psykiatrien. Da biblioteket er en del af en Undervisnings-, Udviklings- og forskningsafdeling er der dels en hulens masse faglitteratur om psykologi og psykiatri men også en hel del litteratur om læring.

Man har nævnt at jeg kan udvikle nogle elektroniske kurser til bibliotekets lånere, men indtil videre, må jeg holde gryden i kog med at beskæftige mig med litteraturen om læring.

Denne blog vil derfor og herefter dreje sig om forskellige bøger om læring. I første omgang vil jeg blot nævne en håndfuld bøger som jeg synes er interessante:

Læring i et spændingsfelt – mellem uddannelse og arbejde
Pernille Botterup & Christian Helms Jørgensen
Roskilde Universitetsforlag, 2004

Voksenpædagogik – at iscenesætte voksnes læring
Helene Hård af Segerstad m.fl.
Forlaget Klim, 1999

Den sociologiske dimension i pædagogikken
Lars Ulriksen
Frydenlund, 2001
– jeg har aldrig før bemærket forlaget Frydenlund, men et kik på deres hjemmeside vækkede dog min interesse: De har udgivet en række bøger om psykologi, psykiatri, pædagogik, didaktik og om at “Lære at lære” mm.. De har en hel del interessante bøger på programmet som jeg helt klart skal have læst, og så har de en bogklub hvor der gives nogle solide rabatter.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...