Bedre IT

Pædagogisk vurdering

by on sep.22, 2005, under Bogomtale

Kapitlet om “Pædagogisk vurdering af e-learningsystemer” er interessant, men nogle af de læringsteorier de bruger er ret så forskellige fra dem vi kender fra undervisningen. De har en skematisk opdeling af egenskaberne ved 3 forskellige læringsteorier. Måske kan vi tilpasse den, så den også kan beskrive andre teorier.

Fra:
Fleksibel læring og undervisning – erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt.
Marianne Georgsen & Jens Bennedsen (red.)
Århus Universitetsforlag, 2004


1 Comment for this entry

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...